• darkblurbg

Eenmalige energietoeslag in Veendam

Gepubliceerd op: 15-04-2022

Vanaf vandaag is het aanvragen van de Eenmalige energietoeslag à € 800 in Veendam mogelijk.

Hierbij de informatie over de Eenmalige energietoeslag aan jullie allen (vanuit de deelname aan het Netwerkontbijt).
En vooral ook de oproep: “Spread the word!”, zodat we samen zoveel mogelijk mensen hierover bereiken!

Zie voor alle info en voorwaarden op:   https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Werk_en_inkomen/Eenmalige_energietoeslag

In het kort de belangrijkste punten:

 • Wat is de eenmalige energietoeslag en voor wie is het?
  De energieprijzen zijn enorm gestegen. Er is geld beschikbaar gesteld om mensen met een laag inkomen te helpen. Alle huishoudens met een inkomen dat gelijk of lager is dan 120% van het toepasselijke sociaal minimum kunnen een éénmalige energietoeslag krijgen. De eenmalige energietoeslag bedraagt € 800,00 per huishouden. Dit kan aangevraagd worden t/m 30 juni 2022.
  N.B.: De tabel met het inkomen per huishoudtype, staat op de website.
 • Hoe werkt het aanvragen van de energietoeslag?
 • Huishoudens met een uitkering van de gemeente ontvangen de energieslag automatisch. Zij hoeven niks te doen.
  Toelichting: Huishoudens in de gemeente Veendam die op 1 februari 2022 een uitkering (bijstand, IOAW/IOAZ of Bbz) ontvingen en nu aan de voorwaarden voldoen, krijgen de eenmalige energietoeslag van € 800,00 in de eerste helft van april 2022 automatisch op hun rekening. Het indienen van een aanvraag is niet nodig, omdat hun inkomenssituatie bij de gemeente bekend is. Zij hebben hierover een brief ontvangen.
 • Huishoudens (zonder uitkering bij de gemeente) waarvan het inkomen niet meer is dan 120% van het voor hen geldende bijstandsniveau kunnen een aanvraag indienen, via:
  - 
  Het digitale aanvraagformulier: https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Werk_en_inkomen/Eenmalige_energietoeslag
  - Een papieren aanvraagformulier. Deze is af te halen bij de balies van het gemeentehuis of het BWI in Veendam (of te verzenden).
  - Ondersteuning waar nodig: Waarschijnlijk volgen er nog (inloop)spreekuren, om inwoners te kunnen ondersteunen. Zodra data en locatie bekend zijn, wordt dit gedeeld.

 

 
   

 

Tot slot: Welke ondersteuning is er nog meer?
I. Hulp bij Geldzaken (Team Vroegeropaf):
Sommige inwoners dreigen in de problemen te geraken door (o.a.) de gestegen energieprijzen. Er kunnen betalingsachterstanden ontstaan. Het kan verstandig zijn om contact te zoeken met het team ‘Vroeg eropaf’. Daarin werkt de gemeente samen met deBasis (voorheen Compaen). Zij kunnen gratis meekijken met de inwoner naar zij/haar situatie, en samen naar een oplossing zoeken. Zie voor meer info: https://www.veendam.nl/Onderwerpen/Werk_en_inkomen/Hulp_bij_geldzaken.
En schroom niet om rechtstreeks contact op te nemen met hen via:  vroegeropaf@veendam.nl
II. Ondersteuning bij energiebesparende maatregelen
: Er is gratis ondersteuning/advies beschikbaar voor inwoners, dit kan helpen bij het verlagen van de energierekening. Denk aan energiecoaches die gericht advies geven, en gratis bespaarpakketten. En/of advies en ondersteuning bij de ‘grotere maatregelen’ voor huiseigenaren.