• darkblurbg

In memoriam

Gepubliceerd op: 24-04-2020

In memoriam 

‘De zachte krachten zullen zeker  winnen

in 't eind - dit hoor ik als een innig fluistren

in mij: zoo 't zweeg zou alle licht verduistren

alle warmte zou verstarren van binnen.

 

De machten die de liefde nog omkluisten

Zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,

dan kan de groote zaligheid beginnen

die w’als onze harten aandachtig luistren

 

in alle teederheden ruischen hooren

als in de kleine schelpen de groote zee.

Liefde is de zin van ’t leven der planeten

en mensche' en diere'. Er is niets wat kan storen

't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.’

Henriëtte Roland Holst

 

 

Frans de Smit: echtgenoot, vader, grootvader, overgrootvader, Pater, pleitbezorger van Roma, Sinti en Reizigers, veteraan en bestuurder is van ons heengegaan.

Frans is geboren te Schoten (Haarlem) op 27 maart 1942. Hij overleed op 17 april 2020 te Groningen. Frans is 78 jaar geworden.

Tot het einde toe is hij betrokken geweest als bestuurder bij Solidair Groningen & Drenthe. In zijn functie nam hij vaak het woord als het ging om mensen in kwetsbare posities.

Hij nam het op voor mensen in nood en voor mensen die ondergewaardeerd werden. We zullen je passie, bescheidenheid, doorzettingsvermogen en levenswijsheid enorm missen!

Lieve Frans, het ga je Goed!