• darkblurbg

Inspiratie voor Duurzaamheid in de Jozefkerk

Gepubliceerd op: 27-06-2023


Op dinsdag 9 mei was er weer een bijeenkomst van ‘Inspiratie voor
Duurzaamheid’ in Assen. Deze keer was dat in de Jozefkerk, al 175 jaar
een van de meest beeldbepalende gebouwen in het centrum van Assen.
In de afgelopen jaren is de Jozefkerk uitgebreid gerenoveerd en
opgeknapt, maar er zijn ook nog plannen voor verdere verduurzaming.
De mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen in zo’n historisch
gebouw zijn echter beperkt; daarover werd een presentatie gegeven door
Maarten Huisman van Adviesbureau Oog. Hij vertelde over de verschillende
pijlers onder een duurzaamheidsvisie en de mogelijkheden tot
productontwikkeling en procesverbetering in een kerkelijke organisatie.
De presentatie was boeiend en werd deskundig toegelicht. Zelfs de
‘Trias Energetica’ werd ons in simpele woorden verduidelijkt: beperken van
energiegebruik, vooral uit duurzame bronnen en waar nog nodig efficiënt
gebruik van fossiele brandstoffen. Daarnaast zijn er nog veel andere keuzes
van invloed op energieverbruik en duurzaamheid van een gebouw.
De Protestantse Kerk Assen is bezig met een afweging over het gebruik
van verschillende gebouwen en de mogelijkheden voor energietransitie. In
de Jozefkerk was er die avond nog een interessante en spectaculaire
rondleiding: de enorme ruimte boven het plafond van de kerkzaal was te zien,
de toren kon worden beklommen en zelfs de verwarmingsinstallatie in de
kelder kon men nog bekijken.
Aan het slot van de bijeenkomst werd nog aandacht gevraagd voor het
project ‘de Thuisgevers’: dat biedt mogelijkheden om – individueel of
collectief – iets te doen voor de huisvesting van statushouders. Dit is een van
de vele projecten van ‘Solidair Groningen en Drenthe’ waarvoor juist in de
actuele situatie bijzondere aandacht wordt gevraagd van kerken en
levensbeschouwelijke gemeenschappen.
Bij de opening van de avond werd de afweging geschilderd, hoe we
duurzaamheid toch de nodige aandacht moeten blijven geven naast al die
andere wereldproblemen. ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is er op gericht om
kerken en levensbeschouwelijke organisaties te stimuleren en ze te helpen
om vanuit hun overtuiging gemotiveerd bezig te zijn met de duurzaamheid
op aarde, op een manier die bij hen past.
In de komende tijd worden verdere plannen van ‘Inspiratie voor
Duurzaamheid’ voor het komende najaar uitgewerkt. Naast inspirerende
bijeenkomsten rond verschillende werkvelden komt er ook een
‘duurzaamheidsfestival’; we zoeken nog mensen met leuke ideeën die
daarbij willen helpen.
Wilt u vragen en behoeften over duurzaamheid uit uw organisatie met ons
delen? Of hebt u ideeën en suggesties, die ook voor anderen interessant
kunnen zijn? Kom dan luisteren en meedoen!