• darkblurbg

Inspiratiebijeenkomst huisvesting nieuwkomers en vluchtelingen

Gepubliceerd op: 13-12-2022

Wanneer: dinsdag 10 januari 2023

Waar: Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH Drachten

Wie: iedereen in Groningen, Drenthe en Fryslân die meer wil weten over de Thuisgevers of er al bij betrokken is

Tijd: 19:30 – 21:30 uur

 

Inspiratiebijeenkomst huisvesting nieuwkomers en vluchtelingen

Flechtlingen Wolkom in samenwerking met de Thuisgevers

De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor asielzoekers. Tegelijkertijd wachten meer dan 17.000 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in een van de asielzoekerscentra op een woning. Wat zou het mooi zijn als een deel van hen versneld naar een gemeente kan verhuizen en zo een nieuw begin maken met hun leven in Nederland. Via het initiatief De Thuisgevers kunnen maatschappelijke organisaties zoals kerkelijke gemeenten hieraan bijdragen, samen met de lokale overheid.

Flechtlingen Wolkom vraagt aandacht voor en zet in op een warm welkom van vluchtelingen en statushouders in Fryslân. Het initiatief van de Thuisgevers past hierin.

Tijdens deze inspiratieavond voor iedereen in Groningen, Drenthe en Fryslân die meer wil weten over de Thuisgevers of er al bij betrokken is, hoort u:

· Hoe kan samenwerking tussen kerken en de lokale overheid het verschil maken voor het tijdelijk huisvesten van statushouders? Ervaringen uit de gemeente Kampen.

· Hoe pak je het praktisch aan? Van tijdelijke huisvesting tot en met sociale begeleiding. Een plan in vijf concrete stappen.

Er is ruimte voor vragen en het delen van praktijkervaringen aan de hand van de fases die je doorloopt wanneer je een lokaal thuisgevers-initiatief start, beginnend bij het verkennen van draagvlak in je kerkelijke gemeente, het gesprek met de gemeentelijke overheid tot het concretiseren van de uitvoering.

Onze inleiders deze avond:

· Miranda Wesselink (Kwartiermaker De Thuisgevers)

· Karel Jungheim (specialist vluchtelingen Protestantse Kerk en lid van het projectteam van De Thuisgevers)

De organisatie is in handen van:

Flechtlingen Wolkom! Een samenwerking tussen:

Raad van Kerken Fryslân, Classis Fryslân van de Protestantse Kerk, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân, Vluchtelingenwerk

Hartelijk welkom!

Aanmelding of meer informatie: via flechtlingenwolkom@solidairfriesland.nl