• darkblurbg

Rapportage tweede projectjaar GVA Groningen

Gepubliceerd op: 10-11-2020

GVA Groningen trok dit jaar langs de bewoners, op zoek naar manieren om hen te versterken in de opgave
om overeind te blijven en door te gaan met leven, voor zichzelf en met elkaar.
Onze doelstelling is bescheiden. We zeggen niet dat we iets oplossen. We zijn er voor en met degenen die
blijven wachten, hun schouders er onder blijven zetten, onderweg steeds opnieuw geconfronteerd worden
met machteloosheid en frustratie en geregeld op zijn, niet meer kunnen. Dat doen we op het niveau van het
leven zelf: hoe het zinvol te houden, hoe die zin te blijven ervaren, hoe het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de ander en de gemeenschap, in het leven en de wereld overeind te houden. Tegen beter weten in.
We geven u cijfers, activiteiten en resultaten. Maar bovenal hopen we dat u dit rapport leest als een
verzameling verhalen. Levensverhalen, zoals wij ze dagelijks horen

Rapportage tweede projectjaar GVA Groningen