• darkblurbg

Strijd tegen oprukkende kinderarmoede

Gepubliceerd op: 11-03-2021

In het welvarende Nederland groeit toch maar liefst 1 op 11 kinderen in armoede op. Hoe kan dat? En hoe kan er zelfs sprake zijn van een toename van structurele armoede? Een schrijnend vraagstuk, waarover beleidsmakers en grote bedrijven zich buigen in een gezamenlijk offensief: in 2030 moet Nederland kinderarmoede-vrij zijn. Maar hoe?
Via een livestream ging Zorgverzekeraar Menzis in gesprek met theatermaker Laura van Dolron. Menzis is een van Nederlands grootste zorgverzekeraars met 2.2 miljoen klanten. Voor tienduizenden gezinnen zegt de verzekeraar een groot verschil te kunnen maken. Maar lukt dat ook? Van Dolron ontmoet voorafgaande aan het programma directielid Marieke Fieten en kijkt mee bij het werk van de verzekeraar die zich inzet. Deze avond brengt ze haar verslag naar buiten en laat zien wat er nog op de route ligt naar 2030. Tijdens het programma toetst een panel van jongeren: Anyssa (12), Joris (19), Michelle (24), en moeder van twee kinderen), Cynthirella (26). Allen ervaringsdeskundigen. Gevraagd wordt of de voorgenomen plannen om kinderarmoede uit te bannen wel stroken met de werkelijkheid.