• darkblurbg

Week van de eenzaamheid

Gepubliceerd op: 30-09-2022

Iedereen voelt zich weleens eenzaam of alleen. Wat is eenzaamheid precies? En wanneer is eenzaamheid een probleem?

Eenzaamheid

Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere mensen dan je wenst. Eenzaamheid gaat gepaard met kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid en met lichamelijke of psychische klachten. Eenzaamheidgevoelens kunnen invloed hebben op je gezondheid, welzijn en kwaliteit van leven.

In het kort

  • Van de volwassenen voelt 47% zich eenzaam
  • Meer eenzaamheid bij laagopgeleiden
  • Het percentage eenzamen neemt toe
  • Meeste mensen eenzaam in stedelijke regio's
  • Terugdringen van eenzaamheid vergt maatwerk

Definitie

Prof. Jenny de Jong-Gierveld heeft een definitie geformuleerd:

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal contacten dat men heeft met andere mensen geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft bij de wensen.”

De invloed van eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt zelfs de kans op voortijdig overlijden. Eenzaamheid maakt letterlijk ziek. Er kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij gevolgen de eenzaamheid versterken. Een goede reden om op tijd te handelen!

Solidair richt zich met Project Maatwerk(t) op mensen met een psychische kwetsbaarheid. De eenzaamheid onder mensen met een psychische kwetsbaarheid is nog veel hoger. Dat is een van de redenen waarom binnen Project Maatwerk(t) actief gezocht wordt naar maatjes. We willen bereiken dat zij zich beter voelen, zelfverzekerder en zelfstandiger worden en dat hun sociale contacten worden uitgebreid. Dit project wordt zowel in de gemeente Tynaarlo als in de gemeente Emmen uitgevoerd. 

Wanneer je belangstelling hebt om maatje te worden of je zou je op een andere manier willen inzetten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid, kan je contact opnemen met Yvonne Eggen, projectleider van Maatwerk(t):
yvonne@solidairgroningendrenthe.nl| 06 30865065

Wil je meer weten over eenzaamheid, kijk dan naar deze eerlijke uitzending van de Publieke Tribune met als titel Jouw eenzaamheid, mijn zorg?