• darkblurbg

Inspiratie voor Duurzaamheid

Levensbeschouwelijke gemeenschappen spelen van oudsher een belangrijke rol in het doorgeven en levend houden van waarden en normen. Ze inspireren hun leden en hun omgeving om zorg te dragen voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld als geheel. Toch zien we bij levensbeschouwelijke gemeenschappen een zekere terughoudendheid om echt werk te maken van duurzaamheid binnen de eigen gemeenschap en bij het vervullen van een 'voortrekkersrol' in de maatschappij. Het ontbreekt niet aan inspiratie of organisatiekracht, maar vaak wel aan kennis, contacten en middelen. Het project 'Inspiratie voor Duurzaamheid' wil daarin voorzien.

 

Duurzaamheidsfestival in Assen

Solidair Groningen en Drenthe organiseert op zaterdag 27 januari 2024 een Duurzaamheidsfestival ‘Geloof in groen leven’.  In samenwerking met lokale kerken en levensbeschouwelijke organisaties en een groep studenten van de Hanzehogeschool Groningen organiseren we een event met het doel om bewustwording, inspiratie, educatie, actie en samenwerking op het gebied van duurzaamheid te realiseren.

Voor alle leeftijden

Het festival is leuk en interessant voor iedereen en alle leeftijden. Er komen informatietafels, posters, lezingen, workshops, verkoopstalletjes, ruiltafels en kinderactiviteiten. Een breed aanbod om kennis en inspiratie op te doen, energie-bespaartips te krijgen en verantwoorde aankopen te doen, zoals bijvoorbeeld boeken, vintage kleding en fair trade.

Kom kennismaken met nieuwe en bestaande sociale en ecologische initiatieven, zoals groene buurtprojecten, energiecoöperaties, buurttaxi-projecten, afval beperking en lokale wijk-initiatieven. Vraag informatie wat het kan opleveren, voor jezelf en voor de wereld om ons heen. Er is veel te doen voor duurzaamheid! ‘Geloof in groen leven’ is een initiatief van levensbeschouwelijke gemeenschappen en kerken in Assen, die samenwerken in het programma ‘Inspiratie voor duurzaamheid’.

Save the date

In een steeds veranderende wereld speelt duurzaamheid een steeds grotere rol, niet alleen voor deze generatie, maar ook de generaties na ons. ‘Geloof in groen leven’ wordt gehouden op 27 januari 2024 van 10.00 tot 15.00 uur in ‘Het Lichtpunt’, aan de Boomgaard in Assen. Alle inwoners, gemeenschappen, scholen en organisaties zijn van harte welkom.

De organisatie van het festival wordt ondersteund door de stichting Solidair Groningen & Drenthe, de vereniging Noorden Duurzaam en door onderzoekers, docenten en studenten van de Hanzehogeschool Groningen.

 

We  zoeken nog enthousiaste mensen om mee te werken: Duurzaamheidsfestival 

-          voor de werkgroep, die de studenten helpt en ondersteunt bij de plannen en voorbereiding

-          bij de uitvoering van het festival zijn mensen nodig voor verschillende vrijwilligerstaken

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met bert@solidairgroningendrenthe.nl  of 06 – 2824 8394

 

 

 

Naam project

Inspiratie voor Duurzaamheid

 

Projectleider

Jako Jellema

 

Beschrijving project

‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ is een initiatief van enkele levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen en de stichting Solidair Groningen & Drenthe, ondersteund door het Lectoraat Social Behavior and Sustainable Society van de Hanzehogeschool en de vereniging Noorden Duurzaam.

Uitgangspunt is om de rol van de ‘inspiratiesector’ voor duurzame ontwikkeling te versterken; tot deze sector worden 33 levensbeschouwelijke gemeenschappen gerekend, waaronder alle christelijke, islamitische, boeddhistische, humanistische en andere religieuze of filosofische gemeenschappen in de gemeente Assen.

De inspiratiesector voelt hierin wel een missie, maar zoekt bredere samenwerking.

 

Doelstelling

Het programma ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ heeft als doel om alle levensbeschouwelijke gemeenschappen in de gemeente Assen te faciliteren om op meer vlakken actief te worden met betrekking tot duurzame ontwikkeling en in hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling in de samenleving. Daarbij worden zeven werkvelden onderscheiden:

1. Inspiratie en inspiratiebronnen (uitwisseling en verdieping in de vraag waarom we als samenleving en als gemeenschappen meer werk moeten maken van duurzaamheid)

2. Beleidsteksten voor duurzaamheid (praktische handreikingen voor besturen)

3. Duurzaam beleggen en financieel beheer (uitwisseling en verdieping tussen penningmeesters)

4. Duurzaam gebouwbeheer (uitwisseling en mogelijk samenwerking tussen gebouwbeheerders)

5. Duurzaam huishoudelijk beheer (uitwisseling en mogelijk samenwerking tussen inkopers en facilitaire beheerders)

6. Duurzame leefstijl (praktische handreikingen voor leden van gemeenschappen)

7. Rol van de gemeenschap in de samenleving (betrokkenheid of initiatiefrol van gemeenschappen bij lokale initiatieven en campagnes voor duurzaamheid)

 

Beoogde resultaten

De voetafdruk van onze samenleving moet acceptabel worden en dat betekent een forse verandering van leefstijl. Burgers kunnen tot deze verandering aangespoord worden door de overheid, door duurzaamheidsmarketing van bedrijven of bijvoorbeeld via het onderwijs, maar voor intrinsieke motivatie tegen consumptiedruk in is vaak meer nodig.

De levensbeschouwelijke gemeenschappen, waar circa de helft van de bevolking zich mee verbonden voelt, kunnen juist op dat punt een cruciale versterkende rol vervullen, met een beroep op eigen bronnen en tradities. De hechte banden met de leden, de sterke onderlinge solidariteit en de vele vrijwilligers maken het daarbij mogelijk dat levensbeschouwelijke gemeenschappen voortrekkers kunnen zijn bij crisisaanpak en maatschappelijke verandering.

Voor elke gemeenschap kan de aanpak worden toegespitst op de feitelijke houding van aangesloten leden inzake duurzaamheid. Daarvoor heeft Hanzehogeschool Groningen de ‘waardendialoog’ ontwikkeld, waarbij representatieve groepen in gesprek gaan over duurzaamheid. Dit kan gaan over duurzame thema’s in de breedste van het woord. Aan de hand van specifieke vragen leidt dit onderzoek tot een gerichte aanpak, die relevant is voor de hele onderzochte gemeenschap.

De ‘waardendialoog’ is mede gebaseerd op ‘Future’s Literacy en Klimaatgesprekken’ en bestaat uit twee á drie avonden, waarbij een groep van 4-6 personen wordt onderzocht. De ‘waardendialoog’ is getoetst in een levensbeschouwelijke groep in Groningen met bemoedigende resultaten op bijvoorbeeld motivatie en vertrouwen om duurzaam gedrag te gaan vertonen. 

 

Financiers

Eind 2022 zijn er verzoeken neergelegd bij de provincie Drenthe en de gemeente Assen om ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ met advies, samenwerking en middelen te ondersteunen.

In daaropvolgende gesprekken is de meerwaarde van dit project voor gemeente en provincie toegelicht, waaronder de unieke aanpak binnen dit project en de mogelijke uitbreidbaarheid van dit samenwerkingsverband naar andere gemeenten en regio’s.

 

Samenwerkingspartners

De stichting Solidair Groningen & Drenthe werkt bij de ontwikkeling van dit project samen met:

· Lectoraat Social Behavior and Sustainable Society van de Hanzehogeschool

· Vereniging Noorden Duurzaam

· Werkgroep ‘Economie & Geloof’ van de PKN Assen

Enkele levensbeschouwelijke organisaties steunen de werkgroep met faciliteiten voor bijeenkomsten en ondersteunen sommige taken.

De betrokkenheid van de Hanzehogeschool brengt onderzoekscapaciteit binnen handbereik waarmee evaluatie en doorontwikkeling van het project versneld kunnen worden.

Er wordt ook gekeken naar samenwerking met andere verbanden en sectoren die zouden kunnen bijdragen aan verbreding van het draagvlak in de samenleving voor duurzame ontwikkeling.

 

Stand van zaken en laatste nieuws

Het festival vindt plaats op 27 januari.

Op dit festival zijn de volgende activiteiten:

 • Er zullen verschillende moestuin initiatieven zijn die het voordeel van moestuinen voor de wereld laten zien. Daarnaast geven ze ook informatie om uw tuin makkelijk te vergroenen;
 • Het duurzaamheidscentrum Assen zal vetbollen maken met de kinderen en daarnaast verschillende afvalprikkers meenemen om samen de buurt schoon te maken;
 • VOF Zorg en Natuur neemt allerlei verse, duurzame producten mee die geproduceerd zijn in de gemeente Assen. Ze zullen ook wat hapjes laten proeven;
 • Verschillende energiecoaches geven u alle informatie over duurzame levensopties;
 • Er zullen verschillende workshops georganiseerd worden door verschillende organisaties;
 • Een buurttaxi initiatief zorgt ervoor dat mensen duurzaam van het centrum van Kloosterveen naar de festivallocatie gebracht worden;
 • Er zal muziek verzorgd worden door Marius Schreiner van egelmuziek;
 • Robin doet zal haar zonneweide meenemen en hier informatie over geven, ook kunnen kinderen hier legoën;
 • De opening zal verzorgd worden door Martin Rasker van de gemeente Assen (Persmoment);
 • De Hanzehogeschool zal assisteren met een onderzoek naar de tevredenheid van de bezoeker;
 • SDG Nederland zal een presentatie geven over onze ecologische voetafdruk;
 • Kunstenaar Thijs Kosten zal samen met u een prachtige wensboom in elkaar zetten;
 • Tot slot zal er ook heerlijke, verse koffie zijn van een barista.

 

 

Mocht je ook een goed idee hebben en deze willen laten plaatsen op deze website, kijk dan even naar de gewenste opzet.

- Enkele voorbeelden:

o Verwarmde zitkussens: besparing van energiekosten is actueel en draagt ook bij aan duurzaamheid. Naast de noodzaak om energiekosten van samenkomsten beheersbaar te houden wil men ook leden ondersteunen die door ‘energie-armoede’ worden getroffen. Concrete aanpak op korte termijn kan met elektrisch verwarmde zitkussens: die kunnen zowel bij samenkomsten worden gebruikt, als mensen thuis warmte bieden [link]. Dit idee is uitgewerkt door de ‘Inspiratie voor Duurzaamheid’ op basis van diverse suggesties. 

o Stof tot nadenken: een leuk project om met een hele gemeente of andere groep duurzaam om te gaan met kleding. Dit project is ontwikkeld door een werkgroep van de PKN in Assen.

o Kerken in Kaarslicht: een heel andere manier om aandacht te vragen voor kerken en energie. Deze activiteit is ontwikkeld door de PKN en de Franciscus Parochie in Assen.

 

Publicaties

Naar aanleiding van de gehouden bijeenkomsten zijn er publicaties rondgestuurd naar alle levensbeschouwelijke gemeenschappen in Assen:

1. De aarde is van ons allemaal 

2. Bijeenkomst over duurzaamheid 

3. Duurzaamheid ook voor u een actueel en belangrijk onderwerp 

4. Goed voornemen voor 2023: Inspiratie voor Duurzaamheid 

5. Inspiratie voor Duurzaamheid gaat door 

 

Als je meer wilt weten over Inspiratie voor Duurzaamheid of wilt reageren, stuur dan een mail aan info@solidairgroningendrenthe.nl