• darkblurbg

basistraining Buurtbemiddeling

Stichting Solidair Groningen & Drenthe biedt een CCV erkende basistraining van 3 dagen aan voor startende buurtbemiddelaars. De training richt zich op het herstellen van de communicatie tussen buren. Door dit herstel zijn buren in staat om hun conflict op te lossen.

 

Doelstelling

De basistraining Buurtbemiddeling richt zich primair op het herstellen van de communicatie tussen buren. Door dit herstel zijn buren in staat om hun conflict zelf op te lossen.

 

Algemene doelen training

· Het herstellen van de onderlinge communicatie tussen buren.

· Het bevorderen van wederzijds respect.

· Het benoemen van gezamenlijke belangen, gevoelens en behoeften.

· Toewerken naar afspraken die voor beide buren aanvaardbaar zijn.

 

Specifieke doelen training

· De deelnemer is bekend met de achtergrond, visie en werkwijze/proces van buurtbemiddeling.

· De deelnemer heeft handvatten voor het uitvoeren van intakegesprekken en bemiddelingsgesprekken.

· De deelnemer heeft inzicht in zijn of haar eigen gedrag in gesprekken met bewoners.

· De deelnemers heeft handvatten om samen te werken met zijn of haar mede-bemiddelaar tijdens een bemiddeling.

 

Werkwijze

Bij elk onderdeel van de training wordt een korte inleiding met theorie gegeven en vervolgens wordt gebruik gemaakt van verschillende verwerkingsvormen zoals rollenspellen, groepsopdrachten, opdrachten in tweetallen en individuele verwerkingen. Na het oefenen wordt steeds afgesloten in de hele groep en is er voldoende gelegenheid tot vragen stellen. Door steeds af te wisselen met theorie, praktijkvoorbeelden en het zelf ervaren wordt het meeste rendement uit de training gehaald.

 

Voor wie?

Beginnende vrijwillig buurtbemiddelaars en coördinatoren Buurtbemiddeling.

 

Cursusleider: Annemieke Tolsma

De gewenst groepsgrootte: 8-12 personen

Inzet cursist: 2 dagen en 1 terugkomdag na een aantal maanden

Kosten: prijs op aanvraag Contact: annemieke@solidairgroningendrenthe.nl of bel 06-43777999