• darkblurbg

Van Community naar Communitas

Doelgroep: Jongeren uit de nieuw te fuseren parochies van de Kanaalstreek en Zuidoost Drenthe in de leeftijd van 16-26 jaar.

Doelstelling: Jongeren worden mede-drager van de nieuw te fuseren parochies.
Aanpak: Om dit te realiseren zullen jongeren actief betrokken worden op vijf terreinen: catechese, liturgie, diaconie, vertegenwoordiging in het bestuur en het vertegenwoordigen van de kerk in plaatselijke gemeenschappen.
Jongeren schrijven een beleidsplan en er komt een jongere in het nieuwe parochiebestuur. Mentoren zullen jongeren in dit proces begeleiden.
Goed om te weten:  De jongeren uit de Kanaalstreek zijn met hun plan genomineerd geweest voor een landelijke jongerenprijs en zijn in de top 3 beland. De jongeren uit Zuidoost Drenthe hebben in het kader van het project
meegedaan aan een variant op fiets m d’rin en zij zijn verkleed als paus met ‘pausmobiel’ ter water gegaan.
Projectleider:                   Krista Russchen
Startdatum:                     Kanaalstreek: 1 januari 2014, Zuidoost Drenthe 1 januari 2016.
Einddatum:                      Kanaalstreek: 31 december 2015, Zuidoost Drenthe 31 december 2017.
Financiers:                       Laag Catharijne, Porticus, deelnemende parochies.
Partners:                         Deelnemende parochies.