• darkblurbg

friend4friend Assen

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving.

 

Naam van het project

friend4friend Assen

 

Naam van de projectleider

Yvonne Eggen

 

Beschrijving project

Friend4friend verbindt jonge nieuwkomers en jonge Nederlanders met elkaar om in duo’s of meertallen aan de slag te gaan voor de samenleving. Friend4friend wil hiermee aan jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar een positieve ervaring bieden waar ze met plezier op zullen terugkijken. Jongeren die elkaar anders niet zo snel ontmoeten trekken een half jaar lang gemiddeld 4 uur per week met elkaar op. Gedurende deze periode hebben de duo’s wekelijks onderling contact. Ze doen samen leuke activiteiten, taaloefeningen, helpen elkaar bij het maken van een cv en verdiepen zich in elkaars leefwereld. Daarnaast doen ze samen vrijwilligerswerk of werken aan een eigen idee. Het geeft aan alle jongeren de kans hun netwerk te vergroten met personen buiten hun eigen netwerk, iets te doen voor een ander of de samenleving, hun talenten te ontdekken en keuzes te maken voor de toekomst. Friend4friend wil bijdragen aan een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen naar vermogen mee kan doen. Friend4friend is een project in de proeftuinen van de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), en wordt dus gefinancierd door de overheid. De maatschappelijke diensttijd wil jongeren op jonge leeftijd kennis laten maken met vrijwilligerswerk en investeert dus in de samenleving van de toekomst.

Doelstelling project 

. Op 31 december 2023 hebben 30 koppels meegedaan aan friend4friend in Assen

 

De missie van friend4friend 

.  (kwetsbare) jongeren te helpen de opstap te maken naar de samenleving;

.  het creëren van een open, gastvrije en empathische samenleving voor iedereen. Een samenleving waar de mens centraal staat en in dialoog gekeken wordt naar kansen en mogelijkheden in plaats van beperkingen en problemen;

. het versterken van vrijwilligersorganisaties en organisaties met vrijwilligers die mensen in een kwetsbare positie helpen en ondersteunen door ze in contact te brengen met de nieuwe groep vrijwilligers met frisse ideeën, de MDT’ers.

 

Start en duur van het project

1 januari 2022 tot 31 december 2023.

 

Financiers 

Voor het Project is een subsidie toegekend van het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd van ZonMw. Hieronder genoemde partijen werken inhoudelijk (en financieel) samen voor het project met als titel friend4friend Noord-Nederland. Solidair Groningen & Drenthe voert friend4friend uit in Assen en Groningen:

. Stichting Solidair Friesland Katholiek Steunpunt Maatschappelijk Activeringswerk,

Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland (OSMA),

Raad van Kerken Nederland,

.  Stichting Solidair Groningen & Drenthe,

. Stichting Katholieke Instelling voor MA-werk in de provincie Flevoland en Utrecht, De Kim

 

Laatste nieuws over het project 

Eerste certificaten voor friend4friend groep in Assen | solidairgroningendrenthe.nl

Verwijzingen naar eventuele nieuwsbrief

https://friend4friend.nl/

https://friend4friend.nl/wall-of-friends/

 

Persoonlijk verhaal van projectleider 

 

Contact

assen@friend4friend.nl

0630865065